Kokouksen avasi johtokunnan puheenjohtaja Eeppo Haukka ja se pidettiin Ravintola Vistassa sekä etänä Teams-kokouksena. Kokoukseen osallistui 21 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeppo Haukka, sihteeriksi Jari Hakkarainen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Martti Moisala ja Anssi Ticklén.
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eeppo Haukka, ladykapteeniksi Ulla Björklund ja kapteeniksi Jari Mieskonen. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ilkka Forsell ja Rita Ikonen. Varajäseneksi valittiin Riitta Santasalo. Varsinaisina jäseninä jatkavat Peter Immonen, Martti Moisala ja Anssi Ticklén. Varajäsenenä jatkaa Katariina Pesola.
Toimikuntien jäsenet esittelivät kokoukselle kauden 2021 toimintasuunnitelman ja toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2021 tulo- ja menoarvion. Kokous päätti hyväksyä sekä toimintasuunnitelman että tulo- ja menoarvion vuodelle 2021.
Kokous päätti yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2021 seuraavasti:

  • Varsinaiset jäsenet 70 €
  • Nuorisojäsenet (alle 21-vuotiaat) 25 €
  • Vuosijäsenet 110 €
  • Vuosinuorisojäsenet (alle 21-vuotiaat) 55 €

Kokous päätti, että liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksujen eräpäiväksi hyväksyttiin 28.2.2021.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Timo Tiainen ja varatoiminnantarkastajaksi Petri Kansi.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20.
Kokouksen asiat käytiin läpi hyvässä hengessä ja päätökset tehtiin yksimielisesti.