Kentänhoito

Links-kenttä, joka sykkii viheriöalueidensa kautta

Links-kenttä, mitä tämä tarkoittaa ruoholajien ja kentänhoidon näkökulmasta?

Tapiola Golf on maisemaltaan avoin links-tyyppinen golfkenttä. Kentän pintakerros on hiekkapitoista ainesta, mikä soveltuu hyvin vähemmän hoitoa vaativille ruoholajeille kuten nadoille. Kentällä kasvaa pääasiassa erilaisia natoja, mikä on tyypillistä links-kentillä myös muualla maailmalla.

Nataväylän luonteeseen kuuluu tietynlainen kovuus, mikä mahdollistaa pallon pitkän rullaamisen. Kuivalla säällä nata siirtyy lepotilaan ja muuttuu ruskeammaksi. Pelaajalle pelipinta on tällöin haasteellisempi ja vaatii tältä enemmän luovuutta ja erilaisia lyöntejä. Myös avoimen kentän tuulisuus tuo peliin lisämausteensa.

Kenttä vaatii vähemmän vettä, lannoitteita ja leikkuuta kuin rehevämmät puistokentät. Saamme paljon palautetta, että kenttää pitäisi kastella enemmän, jotta se olisi rehevän vihreä. Tämä ei ole lähtökohtaisesti tavoitteemme eikä tyypillistä links-kentällä. Kentänhoidollisesti panostetaan enemmän ilmastukseen ja hiekoitukseen sekä kulutuksen tasaamiseen. Tavoitteena on saada aikaiseksi matalaksi leikattu ja napakka pelipinta, joka mahdollistaa paremman spinnin kuin rehevämmästä tai pitemmästä heinästä lyötynä.

Viheriöt ovat pääasiassa nataa, jonka joukossa on jonkun verran rölliä, mikä tarjoaa luotettavan ja jämäkän pelipinnan ympäri vuoden. Viheriöalueiden laajat matalaksi leikatut ja kumpuilevat ympäristöt aiheuttavat pallojen valumisen pois viheriöiltä, mikäli pelaaja ei ole ollut tarkkana lähestymislyöntinsä suhteen. Puttaaminen viheriöiden ulkopuolelta on mahdollista ja joskus jopa järkevämpää kuin chippaaminen.

Ilmastukset ja hiekotukset olennainen osa kentänhoitoa

Leikkuun jälkeen ilmastus ja hiekoitus ovat links-kentillä tärkeimpiä hoitotoimenpiteitä, joilla poistetaan kuitua, vähennetään tiivistymistä ja autetaan kasvia kehittämään vahvat juuret. Yleensä hiekotus tehdään ilmastuksen yhteydessä, mutta ei kuitenkaan aina. Väylät, lyöntipaikat ja viheriöalueet holkitetaan pari kertaa vuodessa. Viheriöt ja viheriöiden ympärystät tappi-ilmastetaan 3-4 viikon välein. Keskikesällä ja myöhään syksyllä viheriöt syväilmastetaan noin 25 cm syvyyteen. Väylät ja lyöntipaikat ilmastetaan noin 15 cm syvyyteen kolme kertaa kaudessa. Viiltoilmastusta viheriölle tehdään pienillä tähtiterillä, jotta pinta pysyy ilmavana. Väylät ja lyöntipaikat viiltoilmastetaan järeämmillä terillä pari kertaa kauden aikana.

Miksei tehdä istutuksia ja lisää puita kentälle?

Tapiolan Golfissa, kuten links-kentillä yleensä, on vähän puita ja vesiaiheita. Puiden juuret ja tuulen kaatamat puut voivat vahingoittaa bentoniittikerrosta, joten kentälle voidaan istuttaa vain matalajuurisia pensaita.

Monta ihmistä on töissä kauden aikana ja kuinka suuri alue on hoidettavana?

Kentänhoidossa työskentelee golfkauden aikana noin 10 työntekijää sekä koululaisia kesäkuukausina. Yli puolet henkilökunnasta on ollut koulutettuja kentänhoitajia. Tapiola Golfin pinta-ala on yli 50 hehtaaria, josta lyhyeksi leikattuja alueita on noin 18 ha. Meillä on yhteensä 89 moniulotteista bunkkeria ja, kuriositeettina, haravoitavia reunoja noin 5 kilometriä.

Tavoitteet?

Kenttämme sijaitsee keskellä urbaania ympäristöä. Haluamme tarjota tulevaisuudessa links-kentän, jonka upeat erityispiirteet tulevat esille entistä paremmin. Kentän muodot ja värikontrastit korostuvat aamuisin ja iltaisin sekä eri vuoden aikoina mahdollistaen huikean erilaisia visuaalisia elämyksiä. Tapiola Golf sykkii monimuotoisten ja mielenkiintoisten viheriöalueidensa kautta ja niiden tasalaatuisuus tulee olemaan yksi päätavoitteista tulevina kausina.

Entisen kaatopaikan päälle rakennettu kenttä – mitä tämä tarkoittaa?

Kenttä on rakennettu suurimmilta osin Mankkaan entisen kaatopaikan päälle. Kaatopaikka on eristetty kentän pintarakenteista tiiviillä bentoniittikerroksella (hienoa savea), joka ei päästä vettä lävitseen. Eloperäisen jätteen mädäntyessä syntyy kaatopaikkakaasua, joka kerätään talteen maan alta ja poltetaan. Syntyvä lämpö siirretään kaukolämpöverkkoon. Vuodessa energiaa tuotetaan noin 600 omakotitalon käyttötarpeisiin. Kentällä on tiheä kuivatusjärjestelmä, jossa sadevesi kerätään talteen laajalla pintakaivoverkostolla. Näin kenttä kuivuu nopeasti sateen jälkeen. Osa sadevedestä kierrätetään takaisin kastelulampiin käytettäväksi myöhemmin kasteluvetenä. Muut kentän suotovedet kerätään kaivoihin ja johdetaan kunnalliseen jätevesijärjestelmään.

Kentänhoito

Gavin O’Mahoney
Kenttämestari
p. 044 214 3332
gavin.omahoney@tapiolagolf.fi