Tapiola Golf ry:n varsinainen syyskokous pidettiin 15.12.2023 Tapiolan Golfkeskus TAGi:ssa. Kokoukseen osallistui 20 jäsentä. Kokouksen avasi johtokunnan puheenjohtaja Eeppo Haukka, joka valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Jari Hakkarainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Rinta ja Ulla Sipilä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. Kokous päätti johtokunnan vahvuudeksi 6 varsinaista jäsentä. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eeppo Haukka, kapteeniksi Pasi Vanninen ja ladykapteeniksi Ulla Sipilä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Martti Moisala ja Jouni Vehkaoja. Johtokunnassa jatkavat varsinaiset jäsenet Matti Haukka, Ilkka Forsell, Rita Ikonen ja Jari Mieskonen. Varajäseneksi valittiin Katarina Pesola, toisena varajäsenenä jatkaa Riitta Santasalo.

Kokous päätti hyväksyä vuoden 2024 toimintasuunnitelman sekä johtokunnan esityksen vuoden 2024 tulo- ja menoarviosta, liittymis- ja jäsemaksuista sekä jäsenmäärien vahvistamisesta seuraavasti:

 • Liittymismaksua ei peritä
 • Jäsenmaksut säilyvät ennallaan
  – varsinaiset jäsenet 70 €
  – nuorisojäsenet (alle 22-vuotiaat) 25 €
  – vuosijäsenet 110 €
  – vuosinuorisojäsenet (alle 22-vuotiaat) 55 €
 • Jäsenryhmittäisiä enimmäismääriä ei aseteta
 • Johtokunta vahvistaa jäseniksi ne, jotka ovat siihen oikeutettuja
 • Jäsenmaksujen eräpäivä on 29.2.2024

Toiminnantarkastajaksi seuraavalle tilikaudelle valittiin Timo Tiainen ja varatoiminnantarkastajaksi Petri Kansi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10.

Leave a Reply