KOKOUSKUTSU

Tapiola Golf ry:n jäsenille,

Tervetuloa yhdistyksen varsinaiseen syyskokoukseen 10.12.2022 klo 17:00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n syyskokoukselle määräämät asiat.

Kokous pidetään Tapiolan Golfkeskus TAGi:ssa, Turveradantie 17, 02180 Espoo

Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään 8.12.2022 klo 16:00 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu caddiemasterille sähköpostilla caddiemaster@tapiolagolf.fi tai tapahtumakalenterin kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa jäsennumero.

Tapiola Golf ry
Johtokunta


ESITYSLISTA

Asia     Tapiola Golf ry varsinainen syyskokous 2022
Aika     10.12.2022 klo 17:00
Paikka Tapiolan Golfkeskus TAGi, Turveradantie 17, 02180 Espoo

1          Kokouksen avaus, puheenjohtaja Eeppo Haukka

2          Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

3          Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4          Työjärjestyksen hyväksyminen

5          Johtokunnan puheenjohtajan, kapteenien, muiden jäsenten ja varajäsenten valinta

   • Nykyinen johtokunta
    Eeppo Haukka (puheenjohtaja), Jari Mieskonen (kapteeni) ja muut jäsenet: Peter Immonen, Rita Ikonen, Martti Moisala, Ilkka Forsell ja Jouni Vehkaoja. Varajäsenet: Katariina Pesola ja Riitta Santasalo
   • Erovuoroiset jäset: Rita Ikonen ja Ilkka Forsell
   • Erovuoroinen varajäsen: Riitta Santasalo
   • Johtokunnan vahvuus on puheenjohtaja, kapteeni, ladykapteeni sekä 4-7 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä
   • Johtokunta esittää syyskokoukselle, että johtokunnassa olisi 5 varsinaista jäsentä siihen sääntömääräisesti kuuluvien lisäksi

6                Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, liittymis- ja jäsenmaksujen sekä jäsenmäärien vahvistaminen

   • Toimikuntien vastuuhenkilöt esittelevät kauden 2023 toimintasuunnitelman
   • Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen tilikauden 2023 tulo- ja menoarvion
   • Johtokunta esittää, että liittymismaksua ei peritä
   • Johtokunta esittää, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan
 • varsinaiset jäsenet                                       70 €
 • nuorisojäsenet (alle 22-vuotiaat)             25 €
 • vuosijäsenet                                                 110 €
 • vuosinuorisojäsenet (alle 22-vuotiaat)     55 €
 • Johtokunta esittää, että jäsenryhmittäisiä enimmäismääriä ei aseteta
 • Johtokunta vahvistaa jäseniksi ne, jotka ovat siihen oikeutettuja
 • Johtokunta esittää, että jäsenmaksujen eräpäivä on 28.2.2023


7          Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta seuraavalle tilikaudelle

 

 • Toiminnantarkastajana on Timo Tiainen, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävää
 • Varatoiminnantarkastajana on Petri Kansi, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävää

8          Muut mahdolliset asiat

9          Kokouksen päättäminen

Leave a Reply