Syksy on kentänhoitajille kiireistä aikaa. Pelikausi jatkuu, mutta samalla valmistelut kentän talvehtimista ja ensi kautta ajatellen on käynnissä.
Leikkuukorkeutta on nostettu 3 mm -> 4,5 mm ja leikkuuvälejä pidennetty kolmen päivän sykliin, koska kasvu on hidastunut. Kastetta poistetaan pelipinnoilta köydellä tai jyräämällä tarpeen mukaan. Holkki-ilmastukset, joilla mm. poistetaan ylimääräistä kuitua eli kuollutta nurmea, on tehty foreilla ja teepaikoilla. Viimeisenä syväilmastetaan viheriöt, jotta ruohontaimilla olisi paremmat olosuhteet kehittää syvemmät ja elinvoimaisemmat juuret.
Pelaajien toiminnalla on tärkeä merkitys syksyllä. Aamupakkaset saapuvat ja nurmipinnan jäätyminen tapahtuu usein juuri auringonnousun aikaan. Jäätyneellä nurmikolla ei saa pelata. Nurmikolla kävely voi aiheuttaa lehden solukon murskaantumisen, jolloin ruoho vaurioituu tai jopa kuolee ja on alttiimpi taudeille. Tämä johtaa pelipinnan laadun huononemiseen ja ruoho joutuu käyttämään energiaansa vaurioiden korjaamiseen. Jokaisen pelaajan tulisi luonnollisesti omalta osaltaan osallistua kentän hyvän talvehtimisen takaamiseen korjaamalla alastulo- ja lyöntijäljet sekä pelaamalla vain sulaneella nurmikolla.
 
Terveisin kenttätiimi
 


 
Seuraavaksi ohjelmassa 
15.10. alkaen tiipaikkojen syväilmastus
19.10. alkaen pintakaivojen korotus ja peruskorjaus
19.10. alkaen raffien täsmäkohtiin tapitus, talvikylvö ja hiekoitus
 

Kuvassa viheriö 18, siivottu syystöiden jälkeen 14.10.
Kuvassa viheriö 18, syystyöt kesken 14.10.

Viheriö 18 nurmi kokenut kovia, kun oli pelattu kuuraisella kentällä. Kuva vuodelta 2017